argoni.com - Rychlá věštbaĎábel znamená zmatek a chaos. Nacházíte se v období, kdy můžete od osudu očekávat prakticky cokoliv. Dejte si teď pozor na všechno, co říkáte a s kým se bavíte. Pokud se bavíte se známými, ale i s příbuznými nebo s lidmi na pracovišti, mluvte s nimi o osidlování Marsu nebo o možnosti výskytu vody na Měsíci, ale rozhodně nemluvte o intimních pocitech a o svých plánech do budoucna. Chaos, který tato karta reprezentuje, není špatný, je to jen životní úsek, v němž musíte být opatrní. Ďábel říká, že jedinou překážkou v našem životě je naše nerozhodnost, proto se nás osud stále snaží zatěžovat různými zkouškami. Jakoby se snažil, abychom se konečně probudili.